en
pl

KANCELARIA CSW WIĘCKOWSKA I PARTNERZY RADCY PRAWNI
ul. Mickiewicza 28

logotyp-bmp.jpg

Prowadzimy działalność w Poznaniu i Warszawie. Zespół Kancelarii to prawnicy i specjaliści o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Świadczmy usługi doradztwa prawnego od ponad 20 lat. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców. Obsługujemy małe i średnie firmy, ale i duże grupy kapitałowe. Partnerzy Kancelarii wywodzą swoje doświadczenie zawodowe ze współpracy z instytucjami finansowymi. W ramach Stowarzyszenia Kancelarii Iuris Link, obsługujemy Klientów w całym kraju. W odróżnieniu od dużych kancelarii sieciowych, traktujemy każdego Klienta w sposób indywidualny. Kreujemy zasady współpracy, w zależności od rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, co zapewnia skuteczność naszych działań.

Doradzamy przedsiębiorcom w procesach związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem firmy. Wspieramy podmioty gospodarcze w ich bieżącej działalności operacyjnej, między innymi w czynnościach związanych z nadzorem właścicielskim i wypełnianiem obowiązków korporacyjnych. Piszemy oraz opiniujemy projekty umów. Specjalizujemy się w sprawach z sukcesji uniwersalnej, przekształceniach właścicielskich oraz restrukturyzacji i upadłości. Bierzemy udział w negocjacjach biznesowych. Pomagamy w dochodzeniu roszczeń.

Jesteśmy Partnerem Giełdy Papierów Wartościowych, Autoryzowanym Doradcą na NewConnect oraz na Catalyst dla obligacji nieskarbowych. To wyróżnienie wynika z budowanego od 1990 roku doświadczenia zawodowego, które podążając za transformacją naszej gospodarki odpowiadało na potrzeby doradztwa prawnego. Wiązało się z możliwościami, jakie daje rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Wspieramy prawnie procesy pozyskiwania kapitału. Przygotowujemy spółki do debiutów giełdowych. Doradzamy emitentom w kwestii wykonywania obowiązków informacyjnych i innych obowiązków spółek publicznych i ich akcjonariuszy. Administrujemy zastawem i hipoteką w związku z zabezpieczeniem obligacji. Doradzamy przy tworzeniu i funkcjonowaniu funduszy inwestycyjnych zamkniętych oraz podmiotów licencjonowanych. Prowadzimy szkolenia z tematyki rynków kapitałowych.

W zakres doradztwa prawnego dla firm budowlanych oraz deweloperskich przygotowujemy analizy stanu prawnego nieruchomości oraz raporty na potrzeby procesów inwestycyjnych. Sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości. Przygotowujemy analizy w zakresie warunków procedur przetargowych. Pomagamy uzyskać wymagane prawem pozwolenia i decyzje oraz reprezentujemy Klientów w sporach przed organami publicznymi. Doradzamy w sprawach związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i zarządzaniem nimi, prawami rzeczowymi oraz następstwem prawnym.