en
pl

Gmina MIĘDZYCHÓD

logotypxs-bmp.jpg

Gmina Międzychód położona jest nad Wartą, przy zachodniej granicy województwa wielkopolskiego zajmując obszar 306,25 km2. Zamieszkuje ją ponad 18 tys. osób, w tym 11 tys. żyje w mieście. Administracyjnie podzielona jest na 26 sołectw.

Północna część gminy to piękne bory Puszczy Noteckiej. Ze względu na licznie występujące jeziora gmina jest jednym z najbardziej atrakcyjnych ośrodków turystycznych w Wielkopolsce. Turystów przyciąga przede wszystkim niepowtarzalny krajobraz wzgórz poprzecinanych malowniczymi jeziorami i wydmami porośniętymi Puszczą Notecką. Znaleźć tu można liczne plaże, boiska sportowe oraz szlaki turystyczne dla osób preferujących aktywne formy wypoczynku.

mapaxs-bmp.jpg

Gospodarczo największe znaczenie mają branże: budowlana, tworzyw sztucznych i przetwórstwa spożywczego. Dobrze rozwinięte są handel i usługi. Potencjalnym inwestorom Urząd Miasta i Gminy deklaruje daleko idącą pomoc formalno - prawną oraz zainteresowanie realizacją inwestycji na zasadach partnerstwa. Gmina przygotowała grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, turystyczne i letniskowe na atrakcyjnych, uzbrojonych w media terenach. Na obszarze gminy działa oczyszczalnia ścieków oraz zakład utylizacji odpadów komunalnych. Zakłady te spełniają wymogi Unii Europejskiej w zakresie norm ochrony środowiska. Miasto i gmina są prawie w całości zwodociągowane, skanalizowane i zgazyfikowane.

christ_1.JPG

Cztery kilometry od Międzychodu gminę przecina droga krajowa nr 24 (Poznań - Gorzów). Z Międzychodu do Poznania jest 80 km, do Gorzowa 60 km, do Warszawy 450 km, a do Berlina 200 km. Odległość do autostrady A2 wynosi zaledwie 40 km, a do drogi ekspresowej S3 jest to tylko 30 km.